sigla Cabinet Maior Avocat

Ucidere din culpa - daune morale Targu Mures

av. Maior Dragoș Alexandru

av. Maior Dragoș Alexandru

     Cuantificarea suferinței cauzate de un deces sau de o vătămare corporală rămâne o misiune dificilă.

    Prevederile Codului Civil, oferă o marjă largă de apreciere instanțelor de judecată când vine vorba de stabilirea cuantumului prejudiciului produs printr-un accident rutier de exemplu. 

ucidere_din_culpa_daune_morale

           In acest sens, Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 2617 din 9 iulie 2009 pronunţată în recurs, referitor la despăgubirile ce reprezintă daune morale, a statuat că despăgubirile pentru daune morale se disting de cele pentru daune materiale prin faptul că acestea nu se probează, ci se stabilesc de instanţa de judecată prin evaluare.

           De asemenea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Civilă şi de Proprietate Intelectuală, prin Decizia nr. 1179 din 11 februarie 2011, referitor la acordarea daunelor morale statuează principiul judecării în echitate. Astfel, atât instanţele naţionale, cât şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu operează cu criterii de evaluare prestabilite, ci judecă în echitate, procedând la o apreciere subiectivă a circumstanţelor particulare ale cauzei, în funcţie de care se stabileşte întinderea reparaţiei pentru prejudiciul suferit.

 

         Cu toate acestea, începând cu luna septembrie 2022, prin Ordin comun al președintelui ASF și Ministrului Sănătății nr.1/2.293/2022 s-au stabilit anumite criterii pentru despăgubirea persoanei prejudiciate în caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății în urma producerii accidentelor de vehicule. Mai exact, s-a adoptat un punctaj traumatologic, în baza căruia să se poată cuantifica „suferința” într-un mod obiectiv. S-a dorit eliminarea aprecierii pur subiective și formarea unor factori de referință generali valabili.

          Potrivit art. 22 alin. (5) lit. c din Legea 132/2017 valoarea unui punct traumatic este egală cu dublul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la data producerii accidentului. Astfel că, printr-un simplu calcul ajungem la concluzia că valoarea unui punct traumatic este în prezent(2023) la 6.000lei.

         După cum apare în actul normativ menționat anterior, calculul punctajului traumatologic se face, contra cost, la cererea persoanei prejudiciate, a asigurătorului RCA, a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.) sau a Fondului de Garantare a Asiguraților (F.G.A.), de către medici experți evaluatori.

         Așadar, pentru calculul punctajului traumatologic, victimele vor fi examinate clinic, în cadrul evaluării fiind verificate acuzele prezentate și identificate aspectele clinice și paraclinice, morfologice și funcționale care au legătură cu accidentul rutier.

 

 

         În încercarea de a veni în ajutorul persoanelor aflate în situația dificilă de a solicita daune morale încercăm ca în cele ce urmează să răspundem punctual la câteva întrebări.

 

          Cine poate solicita daune morale ?

     În funcție de particularitățile cazului pot exista două ipoteze :

  • în cazul unei vătămări corporale, este indreptățită să ceară despăgubiri persoana care a suferit acea vătămare ;
  • în cazul unui deces, sunt indreptățite să ceară despăgubiri : soțul/soția supraviețutitoare, copiii, părinții, frații și surorile persoanei decedate. Totuși în măsura în care se poate dovedi o legătură afectivă cu persoana decedată se pot cere daune și de către concubinul sau logodnicul acesteia.

 

 

           Când se pot cere daune morale ?

        Termenul general de prescripție este de 3 ani, însă în funcție de particularitățile cauzei acesta poate varia. Recomandăm contactarea de îndată unui avocat pentru a nu expira termenul în care se pot solicita daunele.

 

           Dacă autoturismul vinovatului nu era asigurat RCA se pot solicita despăgubiri ?

           Da ! Se poate solicita obligarea la plata daunelor morale chiar dacă vinovatul nu avea încheiată o poliță de asigurare RCA. În acest caz procedura va continua față de B.A.A.R. sau F.G.A. după caz.

 

 

           Ce taxe trebuie plătite ?

           În funcție de momentul în care se solicită aceste despăgubiri pot exista mai multe ipoteze.

       De regulă, cererea de acordare a daunelor cauzate de accidentele rutiere se soluționează împreună cu dosarul penal în care se cercetează fapta persoanei vinovate. Caz în care victima trebuie să se constituie parte civilă în procesul penal.

       Dacă se solicită daunele „pe cale separată” și nu în cadrul unui dosar penal, trebuie știut că potrivit art. 29 din OUG 80/2013 sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare şi extraordinare, referitoare la cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din acestea.

         Cât privește onorariul avocatului, de regulă în astfel de cazuri se operează cu un onorariu inițial și unul de succes, procentual din suma ce urmează să se obțină. Concret onorariul se fixează împreună cu clientul de la caz la caz în funcție de dosar.

 

 

        Practica judiciară în materie de ucidere din culpă prin accidente rutiere oferă numeroase exemple de stabilire a daunelor morale și a criteriilor ce au fost avute în vedere de instanțe. Un rol important îl au circumstanţele speţei, iar aici devine importantă abilitatea avocatului de a pune în evidență toate circumstanțele ce pot determina obținerea unei sume adecvate suferinței cauzate.

         Cu titlu de exemplu, într-un dosar avut pe rolul Judecătoriei Târgu Mureș, soluție menținută și în apel de Curtea de Apel Târgu Mureș, am reușit să obligăm asiguratorul la plata de daune morale.

        S-au avut în vedere prevederile art. 1391 alin. (2) C. civ., potrivit cărora, se pot acorda despăgubiri ascendenților, descendenților, fraților, surorilor și soțului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum și oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existența unui asemenea prejudiciu.

      Sigur că, la aprecierea cuantumului daunelor, instanța se va raporta printre altele și la  importanța valorii lezate(dreptul la viață), la legăturile strânse ale victimei cu soțul, fratele, copiii și nepoții săi, ținând cont de vârsta la care a survenit decesul acesteia, de caracterul violent al morții, aspect de natură a accentua trauma psihică a părților civile, etc.

 

 

Soluția pe scurt :

În temeiul art. 397 din Cod ul de procedură penală raportat la art. 19 alin. 1, 2 şi 5 şi art. 25 din Cod ul de procedură penală, cu aplicarea art. 1349, art. 1357, art. 1381 , art. 1385 şi art. 1391 din Cod ul civil şi a deciziei RIL nr. 1/2016 a Î CCJ, admite în parte acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă M.B.A. (având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în__, 94, judeţul Mureș) şi obligă partea responsabilă civilmente A________-R__________ C___ I________ S . A . la plata în favoarea acesteia a sumei de 5365 de lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 120.000 de euro (sau echivalentul în lei la data plăţii) cu titlu de daune morale.

În baza art. 276 alin. 1 , alin. 2 şi alin. 4 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 274 alin. 3 din Codul de procedură penală raportat la art. 404 alin. 4 lit. e) din Codul de procedură penală şi art. 398 din Codul de procedură penală, admite în parte cererea formulată de partea civilă B____ N______ T____ şi dispune obligare a părţii responsabile civilmente la plata în favoarea părţii civile a sumei de 4500 cu titlu de cheltuieli

 

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Vezi toate comentariile

Articole recente

Folosirea/navigarea pe site-ul www.maior.legal de către utilizatori reprezintă acceptul termenilor și condițiilor de utilizare care guvernează relația dintre utilizator și Maior D. Alexandru – Cabinet avocat
Maior D. Alexandru – Cabinet avocat a realizat acest Site ca sursă de informare, cu respectarea normelor legale în vigoare privind drepturile de autor, confidențialitatea și a regulilor de publicitate prevăzute de Legea nr. 51/1991 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat si a Statutului profesiei de avocat, conform ultimelor completări și modificări. Folosirea sau vizitarea Site-ului implică acceptarea de către utilizatori a termenilor și a condițiilor.
Post Views: 510
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x