sigla Cabinet Maior Avocat

Constatarea contravenției prin înregistrare audio-video - 2024

av. Maior Dragoș Alexandru

av. Maior Dragoș Alexandru

Potrivit art. 109 din OUG 195/2002, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către poliţistul rutier sau de către poliţistul local, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către poliţiştii de frontieră.

Prin OUG 84/2024 s-au modificat mai multe articole din OUG 195/2002 privind Codul Rutier, dar nu numai.

Poate cea mai „interesantă” modificare este introducerea posibilității ca șoferii să fie sancționați și în baza unor înregistrări audio-video primite de la alți participanți la trafic sau de la administratorii drumurilor publice.

Până la o analiză detaliată despre respectarea exigenței ex propriis sensibus, în contextul modificărilor legislative la care am făcut referire, vom trece analiza punctual articolul nou introdus.

Constatarea-contravenției_prin_înregistrare_audio-video-2024​

 

În primul rând, potrivit art. 1091 șoferii vor putea fi sancționați pe baza unei înregistrări audio-video sau video primite de la un alt participant la trafic, respectiv pe baza înregistrărilor făcute cu camere de bord sau telefoane. Totuși, în acest caz nu pot fi sancționate decât fapte ce se încadrează în „comportament agresiv”.

Concret, prin excepție de la prevederile art. 109 alin. (1), polițistul rutier poate constata contravenția de adoptare a unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, şi cu ocazia verificării sesizării formulate de un participant la trafic ce a perceput în mod nemijlocit şi întâmplător efectuarea, pe drumul public, de către conducătorul unui vehicul, a oricăreia dintre manevrele prevăzute la art. 541 alin. (2) şi a surprins aceste manevre agresive într-o înregistrare audio-video sau video, după caz.

În acest caz, sesizarea participantului la trafic trebuie să conţină în mod obligatoriu datele acestuia de identificare – nume, prenume şi cod numeric personal ori, după caz, codul unic de identificare, datele de contact – număr de telefon şi adresa de corespondenţă, declaraţia pe propria răspundere cu privire la veridicitatea aspectelor percepute şi a înregistrării audio-video sau video, data, ora, locul sau orice elemente de natură să conducă la identificarea locului unde a fost percepută şi surprinsă posibila faptă contravenţională, precum şi semnătura şi să fie însoţită de înregistrarea audio-video.

Totuși, comunicarea sesizării prevăzute la alin. (1) se realizează prin platforme informatice, care din câte cunoaștem nu există la momentul redactării prezentului articol.

 

        Așadar, NU ORICE FAPTE CONTRAVENȚIONALE pot face obiectul unei asemenea constatări, ci doar cele prevăzute de art. 541 din OUG 195/2002.

         Potrivit acestui articol, se interzice conducătorilor de vehicule să adopte un comportament agresiv în conducerea acestora pe drumurile publice, iar prin comportament agresiv se înţelege efectuarea, pe drumul public, de către conducătorul de vehicul, a uneia dintre următoarele manevre:

a)deplasarea succesivă de pe o bandă de circulaţie pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta, în scopul depăşirii unui şir de vehicule care circulă în acelaşi sens;

b)întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor;

c)pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă, în gol, a roţilor motoare;

d)circulaţia cu vehiculul la o distanţă foarte redusă faţă de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât şi în lateral, ori reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat, de natură a intimida conducătorul acestuia;

e)folosirea repetată a semnalelor sonore şi/sau luminoase de natură a obliga nejustificat conducătorul de vehicul care circulă în faţa sa să elibereze banda de circulaţie;

f)conducerea mopedului sau motocicletei având în contact cu partea carosabilă numai una dintre roţi;

g)mersul cu spatele cu vehiculul în scopul intimidării celorlalţi participanţi la trafic care circulă în spatele acestuia;

h)realizarea intenţionată a unui derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau rotirii acestuia;

i)conducerea intenţionată a unui vehicul prin accelerarea repetată a motorului, de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public.

          Cu toate acestea, sesizarea prevăzută la alin. (1) se clasează de către poliţia rutieră competentă, fără altă formalitate, în oricare dintre următoarele situaţii:

 1. a) se constată că aceasta nu este formulată de un participant la trafic;
 2. b) persoana care a formulat sesizarea nu a perceput în mod nemijlocit şi întâmplător manevrele agresive;
 3. c) aceasta nu cuprinde elementele prevăzute la alin. (2);
 4. d) aceasta a fost transmisă după o perioadă mai mare de 30 de zile de la data surprinderii manevrelor agresive;
 5. e) înregistrarea audio-video sau video lipseşte ori nu cuprinde toate elementele prevăzute la alin. (5).

 

      Mai mult decât atât, se consideră că persoana care a formulat sesizarea nu a perceput în mod întâmplător manevrele agresive atunci când:

 1. a) aceasta a sesizat, cu privire la acelaşi autovehicul, mai mult de o posibilă faptă contravenţională săvârşită într-un interval de 24 de ore sau mai mult de trei posibile fapte contravenţionale săvârşite într-un interval de 15 zile;
 2. b) aceasta a sesizat, cu privire la acelaşi loc, mai mult de trei posibile fapte contravenţionale săvârşite într-un interval de 24 de ore sau mai mult de şapte posibile fapte contravenţionale săvârşite într-un interval de 15 zile.

 

 

          În al doilea rând, potrivit art. 1092, Poliţia Română are dreptul de a prelucra, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, datele de monitorizare a traficului rutier, colectate de administratorii drumurilor publice de interes judeţean şi local cu ajutorul unor mijloace tehnice instalate pe drumurile pe care le administrează.

În acest sens, Poliţia Română primeşte de la administratorii drumurilor publice de interes judeţean şi local, automat, prin intermediul unor sisteme de comunicaţii securizate, semnalări şi datele de monitorizare a traficului aferente acestora care privesc posibila:

 1. a) încălcare a normelor de circulaţie pe drumurile publice;
 2. b) prezenţă în trafic a unor vehicule supuse confiscării, căutate potrivit legii, sau care pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară.

          Chiar și așa, posibila încălcare a normelor de circulaţie pe drumurile publice vizează DOAR :

 1. a) limita maximă admisă de viteză pentru categoria de vehicul pe un anumit sector de drum;
 2. b) interdicţia sau restricţia de a conduce un vehicul pe o bandă a sensului de deplasare;
 3. c) semnificaţia culorii roşii a semaforului;
 4. d) trecerea la nivel cu calea ferată;
 5. e) interdicţia de a adopta un comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice;
 6. f) depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată.

       

        Important de menționat că potrivit art.VII din OUG 84/2024 dispoziţiile art. I pct. 32(adică cele expuse anterior art.- 1092 ) intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României.

 

          În loc de concluzie, îmi exprim sincera îngrijoare relativ la eventuala „implicare a societății civile în procesul de semnalare a unor abateri grave la regimul rutier, pentru a consolida gradul de disciplină în trafic”, și mai exact la modalitatea concretă în care aceasta va impacta scopul declarat, acela de a se apropia de zero decese până în anul 2050 – „Vision Zero”, prin Strategia naţională privind siguranţa rutieră pentru perioada 2022-2030, prin care se dorește, ca ţintă intermediară, reducerea numărului de decese şi vătămări grave cauzate de accidente rutiere cu 50% până în anul 2030.

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Vezi toate comentariile

Articole recente

Folosirea/navigarea pe site-ul www.maior.legal de către utilizatori reprezintă acceptul termenilor și condițiilor de utilizare care guvernează relația dintre utilizator și Maior D. Alexandru – Cabinet avocat
Maior D. Alexandru – Cabinet avocat a realizat acest Site ca sursă de informare, cu respectarea normelor legale în vigoare privind drepturile de autor, confidențialitatea și a regulilor de publicitate prevăzute de Legea nr. 51/1991 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat si a Statutului profesiei de avocat, conform ultimelor completări și modificări. Folosirea sau vizitarea Site-ului implică acceptarea de către utilizatori a termenilor și a condițiilor.
Post Views: 45
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x