sigla Cabinet Maior Avocat

Înființare asociație - acte necesare și costuri

av. Maior Dragoș Alexandru

av. Maior Dragoș Alexandru

1.Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000;

2.Ordinul ministrului justiţiei nr. 954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiiilor şi fundaţiiilor, Registrului federaţiiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial nr. 214 din 16 mai 2000;

3.Ordinul ministrului justiţiei nr. 1076/C din 15 mai 2000 privind aprobarea tarifelor pentru accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial nr. 222 din 19 mai 2000;  

1.Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, publicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 578 din 14 septembrie 2001;

3.Hotărârea Guvernului nr. 141/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, publicată în Monitorul Oficial nr. 137 din 2 martie 2010;

*în sensul Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, sunt considerate structuri sportive:

a) asociaţiile sportive – structurilor sportive fara personalitate juridica;

b) cluburile sportive – asociatie cu personalitate juridică.

   

  Potrivit Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Clubul este o structură sportivă, club sportiv de drept privat, fără scop lucrativ, persoană juridică nonprofit.

  În consecinţă, este obligatoriu ca în denumirea persoanei juridice să apară denumirea de club, ţinând cont că asociaţiile sportive sunt structuri sportive fără personalitate juridică, iar asociaţiile nu sunt structuri sportive.

          Cluburile sportive, vor respecta prevederile specifice din normele şi regulamentele federaţiilor naţionale din ramura de sport respectivă.

          Scopul Clubului se constituie pentru desfăşurarea de activităţi sportive într-una sau mai multe ramuri de sport, respectiv  selecţionarea, iniţierea  şi pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale, precum şi alte activităţi conexe acestora.

          Obiectivele Clubului decurg şi din reglementările federaţiilor sportive naţionale,  precum şi din statutele si regulamentele federaţiilor sportive internationale.

          Clubul se constituie din 3 sau mai multe persoane care alcătuiesc adunarea generală, organul de conducere al asociaţiei.

          Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor.

  Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie, care poate fi o persoană din afara asociaţiei. Pentru cluburile cu mai mult de 100 de membri înscrişi pâna la data întrunirii ultimei adunari generale, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori.

II. Etape înființare ONG

 1. Rezervarea denumirii – Ministerul Justitiei
 2. Stabilire sediul ONG-ului (comodat/închiriere)
 3. Intocmirea actelor constitutive: actul constitutiv/statutul
 1. *Dovadă constituire patrimoniu inițial
 2. Obținerea Certificatului de cazier fiscal al fondatorilor
 3. Dobandirea personalitatii juridice – la Judecătorie
 4. Legalizate Încheierii civile; Obținere Certificat de înscriere in  Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
 5. Certificatul de inregistrare fiscala – ANAF

Pentru inființarea ONG oferim următoarele servicii:

– redactare cerere înregistrare;

– obținerea dovadă privind disponibilitatea și rezervarea numelui;

– conceperea, redactarea și atestarea actului constitutiv;

– conceperea, redactarea și atestarea statutului;

– conceperea și redactarea contractului de comodat/contractului de inchiriere pentru sediu;

– achitarea taxelor judiciare de timbru;

– constituirea, depunerea dosarului, reprezentarea și ridicarea actelor de la judecătorie.

Costuri, taxe și termen:

Onorariul pentru infiintarea clubului sportiv este de 1.200 lei

Taxe:

 • Dovada disponibilitate denumire eliberata de  Ministerul Justitiei: 38 lei
 • Taxa judiciara de timbru: 100 lei.
 • Taxa legalizare sentință- 5 lei/exemplar.

Costurile totale infiintare asociatie/club sportiv: 1.400 lei

*la care se adauga patrimoniul inițial al asociatiei( minim – 200 lei )

Termen: cca. 6 săptămâni

(depinde în mare măsură de termenul acordat de instanță și de evoluția ulterioară a dosarului)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Vezi toate comentariile

Articole recente

Folosirea/navigarea pe site-ul www.maior.legal de către utilizatori reprezintă acceptul termenilor și condițiilor de utilizare care guvernează relația dintre utilizator și Maior D. Alexandru – Cabinet avocat
Maior D. Alexandru – Cabinet avocat a realizat acest Site ca sursă de informare, cu respectarea normelor legale în vigoare privind drepturile de autor, confidențialitatea și a regulilor de publicitate prevăzute de Legea nr. 51/1991 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat si a Statutului profesiei de avocat, conform ultimelor completări și modificări. Folosirea sau vizitarea Site-ului implică acceptarea de către utilizatori a termenilor și a condițiilor.
Post Views: 418
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x