sigla Cabinet Maior Avocat

Ordin de protectie 2023. Procedura. Formular. Asistenta juridica.

av. Maior Dragoș Alexandru

av. Maior Dragoș Alexandru

Ce este un Ordin de protecție?

Un ordin de protecție este un mecanism de ocrotire a victimei emis cu scopul de a preveni si combate violenta in familie.  Acesta poate fi dispus de către poliție (ordin de protecție provizoriu) sau de către judecător.

Ordinul de protecție este reglementat de către Legea nr. 217/2003.

Ordinul de protecție poate fi deci provizoriu sau „definitiv”. Cel provizoriu se emite pe o perioadă de 5 zile, ce poate fi prelungit până se judecă cererea privind ordinul de protecție „definitiv”, iar acesta din urmă poate fi dispus până la o durată maximă de 12 luni de zile.

avocat_ordin_de_protectie_2023_formular

Ce măsuri se pot lua prin ordinul de protecție provizoriu?

 • a) evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este proprietar sau nu;
 • b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei;
 • c) limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;
 • c) cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia, și, după caz, a copiilor, într-un centru de asistență;
 • d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia, ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;
 • e) interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;
 • e) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;
 • f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima;
 • g) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;
 • h )încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.

 

Cine poate solicita emiterea unui Ordin de protecție ?

Atenție ! Ordinul de protecție nu se poate obține (n.n. deocamdată**) împotriva oricărui agresor ce manifestă un act de violență împotriva unei persoane, ci doar împotriva agresorilor ce exercită acte de violență domestică.

Astfel, se poate obține un ordin de protecție împotriva, sau de către, următoarele categorii de persoane:

 • a)ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, soţii şi copiii acestora, precum şi persoanele devenite rude prin adopţie, potrivit legii;
 • b)soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; fraţii, părinţii şi copiii din alte relaţii ai soţului/soţiei sau ai fostului soţ/fostei soţii;
 • c)persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă acestea au locuit sau nu cu agresorul, ascendenţii şi descendenţii partenerei/partenerului, precum şi fraţii şi surorile acestora;
 • d)tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile faţă de persoana copilului;
 • e)reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor profesionale.

 

Unde se judecă cererea pentru emiterea Ordinului ?

Potrivit arta. 40 din legea 217/2003, cererea pentru emiterea ordinului de protecţie este de competenţa judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima.

 

Ce se întâmplă dacă se încalcă ordinul de protecție ?

Potrivit art. 47 din Legea 217/2003 (1)Încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie a oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 38 alin. (1), (4) şi (5) lit. a) şi b) şi dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

De asemenea, încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie provizoriu a oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 31 alin. (1) şi dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

 

Se poate revoca ordinul de protecție ?

Potrivit art. 49 din Legea 217/2003, persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecţie pe durata maximă poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse.

Totuși, Revocarea se poate dispune dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

 • a)agresorul a respectat interdicţiile sau obligaţiile impuse;
 • b)agresorul a urmat consiliere psihologică, psihoterapie, tratament de dezintoxicare ori orice altă formă de consiliere sau terapie care a fost stabilită în sarcina sa ori care i-a fost recomandată sau a respectat măsurile de siguranţă, dacă asemenea măsuri s-au luat, potrivit legii;
 • c)dacă există o evaluare a riscului de recidivă realizată potrivit competenţelor de către un serviciu de probaţiune, care indică un grad de risc suficient de scăzut şi faptul că agresorul nu mai prezintă un real pericol pentru victima violenţei domestice sau pentru familia acesteia, astfel cum este definită potrivit prevederilor art. 5.

Cererea de revocare se soluţionează cu citarea părţilor şi a unităţii de poliţie care a pus în executare ordinul de protecţie a cărui revocare se solicită. Participarea procurorului este obligatorie.

 

Este nevoie de un avocat pentru ordinul de protecție ?

Potrivit art. 42 din Lega 217/2003 atât asistenţa juridică a persoanei care solicită ordinul de protecţie este obligatorie, cât și asistenţa juridică a persoanei împotriva căreia se solicită ordinul de protecţie este obligatorie.

Având în vedere faptul că procedura se desfășoară în instanță și presupune cunoștințe mai ample, atât de legislație cât și de procedură, se va dovedi util sa angajați un avocat pentru un ordin de protecţie.

 

Cât costă un avocat pentru un ordin de protecție ?

Potrivit art. 2 pct. 1 li. o din Protocol U.N.B.R. privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară onorariul pentru un avocat din oficiu este 543 lei.

Cu toate acestea, angajarea unui avocat ales presupune achitarea unui onorariu, iar onorariile nu sunt fixe și se stabilesc de la caz la caz în funcţie de complexitatea dosarului și de ce probe vor fi administrare și de eventuala deplasare ce trebuie făcută.

 Cu alte cuvinte, pentru a stabili un onorariu exact va trebui să luați legătura cu un avocat și să discutați detaliile cazului pentru a putea fixa un preț.

** !- Observaţie: Printr-un proiect de lege adoptat în iulie 2023 se dorește extinderea utilizării ordinului de protecție la toate formele de violență, indiferent de relația care există între agresor și victimă. Se vor putea deci dispune ordine de protecție nu doar în cazul violențelor fizice, ci și acolo unde sunt acte de hărțuire telefonică, online sau alte asemenea. Proiectul de act normativ va fi trimis spre aprobare, urmând ca să intre în vigoare în 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.   Proiectul de lege poate fi accesat Click aici.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Vezi toate comentariile

Articole recente

Folosirea/navigarea pe site-ul www.maior.legal de către utilizatori reprezintă acceptul termenilor și condițiilor de utilizare care guvernează relația dintre utilizator și Maior D. Alexandru – Cabinet avocat
Maior D. Alexandru – Cabinet avocat a realizat acest Site ca sursă de informare, cu respectarea normelor legale în vigoare privind drepturile de autor, confidențialitatea și a regulilor de publicitate prevăzute de Legea nr. 51/1991 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat si a Statutului profesiei de avocat, conform ultimelor completări și modificări. Folosirea sau vizitarea Site-ului implică acceptarea de către utilizatori a termenilor și a condițiilor.
Post Views: 380
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x