sigla Cabinet Maior Avocat

Înregistrarea video neconformă - anulare proces verbal contravenție

av. Maior Dragoș Alexandru

av. Maior Dragoș Alexandru

pct. 3.5.1 din NML 021-05:

Pentru ca înregistrarea efectuată prin intermediul unui asemenea aparat să aibă valenţă probatorie în vederea dovedirii faptei contravenţionale constatate, aceasta trebuie să îndeplinească anumite criterii enumerate în cuprinsul Normelor de Metrologie Legală NML 021-05 aprobate prin Ordinul 301/2005 cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit prevederilor de la punctul 3.5.1 din normele menţionate înregistrările efectuate cu aparatul radar trebuie să cuprinsă imaginea autovehiculului din care să poată fi pusă în evidenţă numărul de înmatriculare al acestuia.  

Radar numar proces verbal anulare amenda

     Înregistrarea radar este o probă esențială în dovedirea unei fapte contravenționale la regimul rutier, însă există totuși anumite exigențe ce se impun a fi respectate întru admiterea acestei filmări. Cu alte cuvinte, nu orice filmare radar poate constitui temei pentru sancționarea conducătorului auto, ci doar dacă respectă condițiile impuse de Normele de Metrologie Legală, aspect reținut corect de instanța de judecată într-o cauză avută recent.

 

Redăm pe scurt considerentele instanței:

      „Cat priveşte controlul de temeinicie a procesului verbal cu privire la prima faptă contravențională reținută în sarcina petentului instanţa constată că în speţă săvârşirea faptei contravenţionale pentru care a fost sancţionat petentul nu a fost probată cu ajutorul unei înregistrări efectuată cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic care să respecte prevederile legale incidente.

      Conform normelor legale incidente fapta contravenţională de depăşire a vitezei maxime admise pe o porţiune de drum poate fi constată doar cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic. Aşadar acest tip de faptă nu poate fi constatat de în mod direct de către agentul de poliţie, presupunând o operaţiune de măsurare a vitezei de deplasare realizată cu ajutorul aparatului radar. Pentru ca înregistrarea efectuată prin intermediul unui asemenea aparat să aibă valenţă probatorie în vederea dovedirii faptei contravenţionale constatate, aceasta trebuie să îndeplinească anumite criterii enumerate în cuprinsul Normelor de Metrologie Legală NML 021-05 aprobate prin Ordinul 301/2005 cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit prevederilor de la punctul 3.5.1 din normele menţionate înregistrările efectuate cu aparatul radar trebuie să cuprinsă imaginea autovehiculului din care să poată fi pusă în evidenţă numărul de înmatriculare al acestuia.

        În speţă din înregistrarea video depusă de către intimat la dosarul cauzei nu rezultă numărul de înmatriculare al autoturismului ce circula cu viteza înregistrată.

       Instanța reține că în înregistrarea video depusă la dosarul cauzei sunt evidențiate două vehicule ambele marca Volkswagen. În cazul primului vehicul cu care se presupune că se deplasa petentul nu poate fi identificat numărul de înmatriculare în nici unul din cadrele aferente filmării. Doar numărul de înmatriculare al celui de-al doilea vehicul poate fi identificat în cadrul cu numărul xxx. Prin urmare înregistrarea cu pricina nu respectă rigorile impuse de normele de metrologie legală astfel încât nu poate fi folosită ca probă pentru dovedirea faptei contravenţionale reţinute în sarcina petentului. Prin urmare acesta va fi exonerat de amenda contravenţională ce i-a fost aplicată pentru această faptă prin procesul verbal contestat.

        Pentru aceste considerente instanţa va admite în parte plângerea contravenţională formulată şi va anula în parte procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în sensul că înlătură sancţiunea contravenţională principală a amenzii în cuantum de 1305 de lei precum și sancțiunea contravențională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile aplicată pentru săvârşirea faptei contravenţionale prevăzută de art. 121 al. 1 din ROUG 195/2002 şi sancţionată conform art. 102 al. 3 lit. e din O.U.G. nr. 195/2002.

                                                             PENTRU ACESTE MOTIVE,

                                                                      ÎN NUMELE LEGII

                                                                            HOTĂRĂȘTE

        Admite în parte plângerea contravențională formulată de petentul B.G. domiciliul procesual ales în Târgu Mureş, str. Marton Aron, nr. 1/5, judeţul Mureş, în contradictoriu cu intimatul, cu sediul în Târgu Mureş,

      Anulează în parte procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției în sensul că înlătură sancțiunea contravențională principală a amenzii în cuantum de 1305 de lei precum și sancțiunea contravențională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.”

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Vezi toate comentariile

Articole recente

Revista Curentul Juridic
Folosirea/navigarea pe site-ul www.maior.legal de către utilizatori reprezintă acceptul termenilor și condițiilor de utilizare care guvernează relația dintre utilizator și Maior D. Alexandru – Cabinet avocat
Maior D. Alexandru – Cabinet avocat a realizat acest Site ca sursă de informare, cu respectarea normelor legale în vigoare privind drepturile de autor, confidențialitatea și a regulilor de publicitate prevăzute de Legea nr. 51/1991 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat si a Statutului profesiei de avocat, conform ultimelor completări și modificări. Folosirea sau vizitarea Site-ului implică acceptarea de către utilizatori a termenilor și a condițiilor.
Post Views: 469
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x